Elkészült Magyarország boldogságtérképe

A vizsgálat a 2020-2021-es helyzet bemutatásán túl lehetőséget kínál a jóllét és a mentális egészség trendjének a nyomon követésére. A térképről leolvasható, hogy mely régiókban és megyékben milyen mértékben tartják boldognak magukat az emberek. A felmérés kiterjedt az élettel való elégedettség, az érzelmi, a pszichológiai, a szociális és a spirituális jóllét és a mentális egészség szintjének a megállapítására, valamint a pszichológiai immunkompetencia, a megküzdési kapacitás és a karaktererősségek vizsgálatára.

Magyarországon 2020 április 1. és 2021 március 15. közötti időszakban a teljes lakosság átlagát tekintve mininimálisan csökkent a globális jóllét szintje a 2019-ben mért értékhez képest.

Ugyanakkor szignifikánsan csökkent a lakosok boldogsága:

  • Dél-Dunántúlon
  • Észak- Alföldön
  • Észak-Magyarországon

Szignifikánsan nőtt a lakosok boldogsága:

  • Nyugat-Dunántúlon
  • Közép-Magyarországon

A megyeszékhelyek közül szignifikáns csökkenés mérhető Debrecen, Győr és Tatabánya lakosainak globális jóllét szintjében.

2021-ben Szombathelyen mérték a legmagasabb jóllét szintet a megyeszékhelyek közül.  Szorosan került a második helyre Nyíregyháza.

Budapesten szignifikánsan nőtt a lakosság globális jóllét szintje ez a növekedés a Budán lakók körében szignifikánsan nagyobb mint Pesten.

A nők jóllét szintje szignifikánsan magasabb, a jóllét szint azonban mindkét csoportban stagnál 2019 és 2021 között.

A 36-50 év közötti korcsoportban szignifikánsan nőtt, a 65 év fölöttieknél és a 18-25 évesek körében ugyanakkor szignifikánsan csökkent a jóllét szint.

A családi állapot szerinti elemzésből az olvasható ki, hogy az egyedülállók és a kapcsolatban lévők körében szignifikánsan csökkent a jóllét szintje, a házasok körében ugyanakkor mérsékelten nőtt.

A globális jóllét szignifikánsan csökkent az általános és a középiskolát végzettek csoportjában.

A globális jóllét szignifikánsan csökkent a munkanélküliek és a közmunkások körében a többi foglalkozási csoportban nem mutatott változást.

A 2020. április 1. és a 2021. március 15. közötti időszakban végzett internetes vizsgálatban 10912, 18-92 éves férfiak és nők vettek részt.