Ágoston tér: nem érkezett érdemi válasz, megőrzésre elszállították a várót. – derül ki a pécsi önkormányzat sajtó közleményéből, melyet változtatás nélkül mutatunk meg.

Mivel érdemi választ nem kapott a BIOKOM NKft. a Magyar Kétfarkú Kutyapárttól az Ágoston térre engedély nélkül kihelyezett utasváró áthelyezésével kapcsolatban, a városüzemeltetési társaság az építményt január 22-én saját telephelyére szállította megőrzésre. Ezzel egyidejűleg a társaság megkezdi a buszváró telepítésére vonatkozó lakossági igények felmérését.

A Magyar Kétfarkú Kutyapárt pécsi aktivistái december utolsó napjaiban előzetes egyeztetés és engedélyeztetés nélkül telepítettek egy fedett utasvárót az Ágoston téri buszmegállóba. Az akciót a párt a felmerült lakossági igényekkel indokolta, ugyanakkor eddig sem a pécsi önkormányzathoz, sem a BIOKOM NKft.-hez nem érkezett olyan jelzés, miszerint az Ágoston tér keleti oldalán lévő megállóban szükség lenne fedett utasváróra.

Az önkormányzat még decemberben kérte azt az építtetőktől, hogy a belvároshoz közeli városképtől idegen várót, más, olyan megnevezett helyszínen építsék újra, ahol azt a pécsi lakosok már kérték, egyúttal jelezte azt is, hogy szívesen együttműködik a párttal a megálló áttelepítésében.

Az utasváró esetében azonban nemcsak a helyszínválasztás, hanem az engedély nélküli kialakítás is felvet problémákat. A pécsi autóbuszmegállókat és azok tartozékait a BIOKOM NKft. üzemelteti, így felelőséggel tartozik az ott elhelyezett utcabútorokért, építményekért, eszközökért. Amellett, hogy az Ágoston téri építményhez semmilyen műszaki dokumentáció nem áll a városüzemeltetési társaság rendelkezésére, annak elhelyezése, kialakítása, komfortja sem megfelelő. A megálló jelenlegi formájában nem rendelkezik szilárd burkolattal, ezért csapadékos időben az utasok az átázott talajon, a sárban várakoznának, továbbá oldalborítás hiányában a váró szélvédelme sem megfelelő.

Az építtetőket a BIOKOM NKft. ügyvezető igazgatója is megkereste, először január elején írt nekik levelet, amelyben személyes egyeztetést kezdeményezett a buszváró áthelyezésével kapcsolatos teendőkről. Mivel a megkeresésre az aktivisták részéről válasz nem érkezett, az ügyvezető a hónap közepén újabb levelet küldött nekik. A párt végül reagált a levelekre, ugyanakkor érdemi választ nem adtak sem az áthelyezéssel kapcsolatos munkálatokkal, sem a lehetséges új helyszínnel kapcsolatban.

A városüzemeltetési társaság már korábban jelezte, hogy amennyiben január 22-ig nem történik érdemi egyeztetés az ügyben, az utasvárót elszállítják. Mivel érdemi párbeszédre az építtetők nem voltak hajlandók, ennek megfelelően a BIOKOM NKft. az építményt szombaton a telephelyére szállította. A váró valamennyi elemét ott őrzik mindaddig, amíg a tulajdonosokkal nem történik meg az egyeztetés a váró további sorsáról.

Ezzel együtt a cég megkezdte a buszváró iránti lakossági igények felmérését. Amennyiben a felmérésből az derül ki, hogy a környékbeli lakók valóban szeretnének fedett utasvárót a megállóba, gondoskodni fognak a műszaki követelményeknek megfelelő, és a városképbe illő utasváró kihelyezéséről, mint tették azt konkrétan 8 helyszínen is az elmúlt évben a város más részein.

Mind az önkormányzat, mind BIOKOM NKft. továbbra is szívesen fogadja az aktív és a közösségükért felelősséget érző pécsi civilek, illetve pártok segítségét és együttműködését, de ennek alapfeltétele a mindenkori jogszabályoknak megfelelő eljárás, vagyis az előzetes egyeztetés és engedélyeztetés. Csak így garantálható, hogy a segítő szándék valóban az indokolt kérések teljesítését szolgálja, és a jogszabályoknak megfelelő módon valósul meg.