Magyarul köszöntötte és köszönte meg a vendéglátást a Szentatya

Ferenc pápa a magyaroknak: „A »Boldogasszony, régi nagy pátrónátok« kísérjen és áldjon meg benneteket!” Hálával mondott köszönetet a különböző rítusokhoz és felekezetekhez tartozó „nagy magyar keresztény családnak” Ferenc pápa az Úrangyala imádsága előtt elmondott beszédében, az eseményen jelen levő Bartholomaiosz konstantinápolyi pártiárkát pedig testvérének nevezte.

Ferenc pápa az Eucharisztikus Kongresszus budapesti, Hősök terei zárómiséje után elimádkozott Úrangyala imádság keretében emlékeztetett, az Eucharisztia jelentése: „hálaadás” ezért ő is hálával mondott köszönetet „a nagy magyar keresztény családnak, amelyet szeretnék magamhoz ölelni különböző rítusaival, történelmével, a katolikus és más felekezetekhez tartozó testvérekkel, akik valamennyien a teljes egység irányába haladunk” – mondta.

A katolikus főpásztor ennek kapcsán köszöntötte a Statioorbison ugyancsak részt vett Bartholomaiosz konstantinápolyi pátriárkát, akit testvérének nevezett. A Szentatya magyarul, a „köszönöm” kifejezéssel mondott köszönetet Magyarország népének, egyúttal emlékeztetett a Kongresszus himnuszának alábbi soraira: „A kereszt volt ezer éven reménységed oszlopa, most is Krisztus jele légyen jobb jövődnek záloga!”

Ferenc pápa azt kívánta a magyaroknak, legyen a kereszt számukra „a híd a múlt és a jövő között”. Azt mondta, a földbe szúrt kereszt nemcsak arra indít bennünket, hogy jól gyökerezzünk meg, hanem a magasba is nyúlik és kitárja karjait mindenki felé. „Arra hív, hogy ragaszkodjunk gyökereinkhez, de ne elégedjünk meg ezzel; hogy merítsünk a forrásból és adjunk inni mindazoknak, akik szomjaznak a mi korunkban. Azt kívánom nektek, hogy legyetek ilyenek: megalapozottak és nyitottak, mélyen gyökerezők és másokat tisztelők” – hangsúlyozta az egyházfő.

Azt kívánta, a Missziós kereszt ösztönözze a híveket arra, hogy életükkel hirdessék az Evangéliumot, „annak jó hírét, hogy Isten végtelenül gyöngéden szeret minden embert. A mai szeretetre éhes világban ez az a táplálék, amelyre minden ember vágyik” – húzta alá beszédében. Ferenc pápa emlékeztetett, vasárnap Varsóban avatják boldoggá Stefan Wyszyński bíborost és ElżbietaCzackát, a Kereszt Szolgálóleányai Ferences Nővérek társaságának alapítóját. Emlékeztetett, Lengyelország prímását, az ember szabadságának és méltóságának szószólóját letartóztatták és elzárták, Elżbieta nővér pedig, aki igen fiatalon elvesztette látását, egész életét a vakok szolgálatára szentelte. „A két új boldog példája bátorítson minket arra, hogy a sötétséget fényre változtassuk a szeretet erejével!” – szólított fel a pápa.

Az Úrangyala imádságára történt felszólítás mellett emlékeztetett, vasárnap Szűz Mária nevének ünnepe van, régen pedig a magyarok nem mondták ki Mária nevét, hanem úgy szólították meg, mint a királynét. „A »Boldogasszony, régi nagy pátrónátok« kísérjen és áldjon meg benneteket!” – üzente a vendéglátó népnek.

Mint Ferenc pápa fogalmazott, áldásom innen, „ebből a nagy városból” főként a gyermekeket és a fiatalokat, az időseket és a betegeket, a szegényeket és a kirekesztetteket szeretné elérni. A Szentatya a Himnusz első sorának magyarul történt idézésével zárta az Úrangyala imádság előtti beszédét: „Isten, áldd meg a magyart!”

Kiemelt kép: Vatican News