Korlátoznák az ingatlanon tárolható hulladék mennyiségét

Az energetikai és közszolgáltatást érintő törvénycsomagban a parlament törvényalkotási bizottsága víziközmű-szolgáltatás önkormányzati kézből államiba adásának lehetősége érdekében fogadott el változtatásokat. A változtatásban a magánszemély saját telken lévő hulladékmennyiség korlátozásával kell számolni.

A jelenlegi törvények értelmében az önkormányzatoknak ellátási kötelezettségük van a területükön. A változtatás azonban mentesítené az ellátás felelőssége alól az önkormányzatokat a víziközmű-vagyon önkéntes átruházása esetén az állam számára. Az átadás térítésmentesen történhet.

A módosítás értelmében a jövőben víziközmű-elemeket kizárólag az államnak adhatnának át az önkormányzatok. A fejlesztésre fel nem használt források átszállásával és az érintett üzemeltetési jogviszony megszűnésével összefüggő szabályokat is rögzíti a változtatás. Az ilyen esetekben az önkormányzat a vagyonelemek mellett a társasági részesedését is térítésmentesen adná át az államnak.

A Nemzeti Vízművek Zrt. gyakorolhatja a tulajdonjogot az átadott vagyonelemek felett.

A változtatás az elektromos és a földgázhálózatokat terhelő közművezeték-adó mértékét sávonként emelkedően határozza meg attól függően, hogy a szolgáltató hány felhasználót ér el egységnyi vezetékhosszon, illetve milyen mennyiségű áramot vagy gázt ad át azon.

A változtatás célja a környezetszennyezés megelőzése, továbbá az illegális lakossági hulladék visszaszorítása. Ezért korlátozzák a hulladékmennyiséget, melyet egy magánszemély a saját telkén tárolhat. Az ott keletkezett hulladék mértékét legfeljebb 10 köbméterre korlátozzák, még az egyéb más típusú hulladékot maximum 3 köbméterre.

MTI