Online konferencia a szociális szféra helyzetéről – élőben

Az Ökopolisz Alapítvány átfogó kutatást készített a szociális szféra helyzetéről, a kutatás eredményeinek bemutatására egy online konferenciát szervez. Az Ökopolisz Alapítvány célja a kutatás eredményeinek közreadásán keresztül a szociális szféra problémáinak ismertetése, megoldási lehetőségek felvázolása.

A szociális ágazat mostoha körülményei, a gondoskodási válság kialakulása hívta fel a figyelmet az Ökopolisz Alapítvány számára, hogy a témában hiánypótló kutatást végezzen, mely által egyértelmű adatokkal lehet a kormányzat és a társadalom számára is alátámasztani, hogy a szociális szféra hiányosságai, nehézségei jelzésértékűek, rendszerszintű változásnak kell elindulnia.Az állami szektoron belül a szociális területen dolgozók helyzete a legmostohább, bérezésük szintje a legalacsonyabbnak mondható. Ha intézkedésekben, támogatásokban, megújításban kell gondolkodni, mindig az utolsó helyen állnak.Kutatásunkat idén februárban készítettük, melyben 1280 fő járult hozzá ahhoz, hogy számokkal is alá lehessen támasztani, hogy változásra van szükség a rendszerben.Az eredményekre, a kapott adatokra alapozva szervezzük meg konferenciánkat, a következtetéseket gondolatébresztőnek szánjuk, hogy milyen irányú közös munka, erőfeszítés tudja elindítani végre a szociális szektor valódi változásait.