Petíció az Őrségi Nemzeti Park területén történő kőolajkutak fúrása ellen

Schmuck Erszébet, az LMP társelnöke közleményben jelentette ki, hogy az LMP is támogatja azt az őrszentpéteri és más őrségi falvak lakóinak nevében közzétett petíciót, amely arra kéri a helyi önkormányzatot és a Nemzeti parkot, hogy a MOL Őrség Szénhidrogén Koncessziós Kft kútfúrási engedélykérését utasítsák el.

A cég még 2021. január 19-én fordult engedélyezési kérelemmel a Vas megyei Kormányhivatalhoz azzal az indoklással, hogy a Nemzeti Park területén, Őriszentpéter belterületétől csupán 400 méterre fekvő területen szénhidrogénkutatás céljából szeretnének kutat fúrni.

A kérvény a helyiekből erős ellenkezést váltott ki, és a petíción keresztül – amelyet egyébként már közel közel kétezer ember írt alá – első sorban a projekt elutasítását kérik és a helyi értékek védelmére hívják fel a figyelmet.

A lakosok és Magyarország Zöld Pártja, az LMP is felhívta rá a figyelmet, hogy a munkálatok és a kitermelés is súlyosan veszélyezteti az itt élők és az ide látogatók nyugalmát, a tájképet, a természeti környezetet, valamint a védett élővilágot, hiszen a munkálat határérték feletti zajterheléssel, szállópor-és füstgáz terheléssel járna, illetve fákat vágnának ki a természetvédelmi területen.

Mindezeken felül az Őrségi Nemzeti Park teljes területe Natura 2000 besorolású, fokozottan védett, kiemelt jelentőségű természetmegőrzési- és különleges madárvédelmi területeket magába foglaló tájegység – ritka és védett növényfajokkal, gazdag lepke- és szitakötő állománnyal, így a kőolajszennyezés visszafordíthatatlan károkat okozna ebben az értékes természeti környezetben.

Az LMP – Magyarország Zöld Pártja szerint elfogadhatatlan minden olyan törekvés, amely a természeti környezet újabb pusztításával és szennyezésével járna. A zöldpárt felszólítja a kormányt, hogy vegye komolyan a „zöldítésre” vonatkozó saját elképzeléseit és ne támogassa, hogy a kormányhivatalok – bármire való hivatkozással – engedélyt adjanak a fúrási tervre, ezzel az éghajlatváltozás gyorsítására és a természetpusztításra, benne a biológiai sokféleség csökkentésére.

-olvashatjuk a közleményben.